Person oplysninger

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Danske Arveretsadvokater indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores website danskearveretsadvokater.dk, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne. Al anvendelse af www.danskearveretsadvokater.dk foregår således anonymt.

Afhængig af producent afgiver brugerens webbrowser (f.eks. Internet Explorer eller Mozilla Firefox) ved forespørgsel/hentning af sider på www.danskearveretsadvokater.dk nogle generelle oplysninger til de servere, hvorpå www.danskearveretsadvokater.dk er placeret. Oplysningerne omfatter bl.a. den IP-adresse, hvorfra brugeren går på internettet. Yderligere sender de fleste browsere oplysninger om fabrikat og version, så Danske Arveretsadvokaters hjemmeside kan returnere de sider, der bedst kan vises i den pågældende browser. Disse oplysninger er ikke personhenførbare.

Danske Arveretsadvokater genererer løbende statistiske informationer fra vores servere om bl.a. antal forespørgsler på de enkelte sider. Disse oplysninger giver ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner.

Læs mere om vores brug af cookies

Dataansvar

Danske Arveretsadvokater tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt.

Vi har en intern persondatapolitik og en supplerende instrukser til vores bestyrelsesmedlemmer og sekretær, der sikrer, at vi behandler oplysninger om medlemmer, borgere og samarbejdspartnere sikkert og fortroligt i overensstemmelse med persondatalovgivningen – herunder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven – samt at vi lever op til ”best practice” efter Datatilsynets anbefalinger.

Kontaktoplysninger
Danske Arveretsadvokater
c/o Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V

Cvr.nr. 3457 4944
Telefon: +45 33 43 70 25
Mail: lpe@danskeadvokater.dk

Bestyrelsen for Danske Arveretsadvokater er overordnet ansvarlig for behandling af personoplysninger i Danske Arveretsadvokater, og alle bestyrelsesmedlemmer og sekretær har modtaget træning heri.

Vi sikrer fair og transparent behandling
Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver os, f.eks. ved at sende en e-mail til os eller ved at bruge en af vores webformularer for tilmelding til nyhedsmails, kursustilmelding mv. I visse situationer får vi også dine oplysninger fra tredjemand, f.eks. din arbejdsgiver eller Advokatsamfundet, men vi opfylder altid oplysningspligten direkte over for dig.

Vi behandler personoplysningerne med henblik på at kunne besvare din henvendelse, behandle dit medlemskab eller gennemføre den aktivitet, som du har tilmeldt dig. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, bortset fra de tredjemænd, der er involveret i løsning af den opgave, som oplysningerne er knyttet til. De pågældende tredjemænd er hjemmehørende i EU og vil som minimum være underlagt tavshedspligt. Hvis tredjemand skal involveres i løsningen af en opgave, der indebærer behandling af dine personoplysninger, vil der være indgået en databehandleraftale med den pågældende tredjemand i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger. Du oplyses nærmere om den konkrete opbevaringsperiode i forbindelse med indsamlingen af oplysninger til det konkrete formål.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand til markedsføringsformål

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem mv.

Rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, som vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, af forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder mv.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
Hvis du mener, at de personoplysninger, som vi behandler om dig, er unøjagtige eller ikke er opdaterede, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Danske Arveretsadvokater benytter ikke automatiserede afgørelser eller profilering.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Hvad er en cookie, hvad betyder cookies for dig, og hvilke muligheder har du for at håndtere dem? Læs her om cookies generelt, og hvilke cookies vi bruger på https://www.danskearveretsadvokater.dk/

Hvad er cookies?
En cookie er en datafil, som hjemmesider gemmer på din computer for, at de kan genkende computeren næste gang, du besøger siden. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information om for eksempel:

  • brugerindstillinger
  • hvordan hjemmesiden benyttes
  • indhold af indkøbskurv

En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Oftest hjælper de med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at webredaktionen kan forbedre brugeroplevelsen. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service.

Typer af cookies
Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken.

Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, som brugeren besøger.

Cookies på danskearveretsadvokater.dk
https://www.danskearveretsadvokater.dk bruger vi primært cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På danskearveretsadvokater.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.

Sådan afviser du brugen af cookies
Du kan afvise lagring af cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle hjemmesidens funktioner. Eftersom en cookie befinder sig hos dig som klient, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre hjemmesiden.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra danskearveretsadvokater.dk, kan du i de fleste nyere browsere vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Her kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige hjemmesider, der ikke virker.

Afvisning af cookies fra Google Analytics
Hvis du ikke ønsker, at dit besøg skal registreres af Google Analytics, kan du benytte dig af Googles Opt-Out Browser Add-on. Vær opmærksom på, at dine besøg på andre sider, der anvender Google Analytics, heller ikke vil blive registreret, hvis du installerer dette browser plugin.

Google Analytics opt-out Browser Add-on

Se desuden disse vejledninger til de mest almindelige browsere:

 

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs om Danske Arveretsadvokaters cookiepolitik her

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies