top images sparegris

 

Pension

En god pensionsordning er med til give økonomisk sikkerhed som pensionist. Men det er også vigtigt at overveje, hvad der skal ske med ens pensionsopsparinger, når man dør.

I tilfælde af at du dør inden pensionen er udbetalt, er det vigtigt, at du overvejer, hvem der skal have de opsparede penge,

Som udgangspunkt vil udbetalingen ske til dine ”nærmeste pårørende”. Hvem der er nærmeste pårørende afhænger af, om du er gift eller ej, og af om den begunstigede er indsat før eller efter den 1. januar 2008.

Du kan ikke i et testamente bestemme, hvem der skal have pensionen udbetalt. Du skal i stedet kontakte pensionsselskabet eller pengeinstituttet og udfylde en begunstigelseserklæring, hvis du ønsker at lave andre aftaler om udbetalingen end ”nærmeste pårørende”.

Er der indsat en begunstiget, vil opsparingen tilfalde den begunstigede uden om dødsboet. Det betyder, at pensionen ikke indgår i selve opgørelsen af dødsboet.

Længstlevendes pensionsordninger indgår ikke i dødsboet efter førstafdøde.

Inden udbetaling fra rate- og kapitalpensioner betales der afgift til staten. Desuden fratrækker selskabet boafgift. Ægtefæller er fritaget for betaling af boafgift.

Når du opretter testamente, vil arveretsadvokaten drøfte betydningen af de begunstigelser, du har på dine pensionsordninger.

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs om Danske Arveretsadvokaters cookiepolitik her

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies