Uskiftet bo

Uskiftet bo er for mange en hensigtsmæssig behandlingsform, hvis der er tale om ældre ægtefæller med fælles økonomi og fællesbørn. Det er en forholdsvis enkel og billig måde at opgøre formuen på, men giver samtidig en række begrænsninger og forpligtelser. Blandt andet kan man i henhold til arveloven ikke gifte sig igen, medmindre boet bliver skiftet, inden man indgår nyt ægteskab. Et testamente vil ofte give gode muligheder for at vælge et skifte i stedet for uskiftet bo.

Hvis man har mistet en ægtefælle, kan man vælge at sidde i uskiftet bo, hvis man har fælles formue og/eller fælles børn. Det betyder, at den efterladte ægtefælle økonomisk kan fortsætte stort set som før, og ikke skal betale arv til sine børn. Uskiftet bo anvendes i de tilfælde, hvor afdøde efterlader sig en ægtefælle, og hvor formuens størrelse gør, at de gældende arveregler om ægtefælleudlæg ikke er relevante.

Bliver boet udlagt til uskiftet bo, beholder man som ægtefælle formuen, men overtager også afdødes eventuelle gæld. Man kan som ægtefælle kun sidde i uskiftet bo med afdødes fælleseje, det vil sige de ejendele afdøde efterlader sig, der ikke er gjort til særeje.

Arveretsadvokaterne er specialiseret i at rådgive om opdeling af arv og eventuel gæld. Kontakt Danske Arveretsadvokater for at få et overblik over i hvilke situationer man hæfter for ægtefællens gæld.

Ved et uskiftet bo er retsafgiften 500,-Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944