Skat

Boet skal betale dødsboskat, hvis enten boets nettoformue eller boets aktiver på skæringsdagen overstiger 2.716.100 kr. (2016). Boets opgørelse er derfor afgørende for arvingernes skattepligt til boet. Eksempelvis er det afgørende om arvinger overtager aktiver, eller om de sælges til ikke-arvinger.

Arvinger til boet kan også overtage et aktiv og dermed indtræde (succedere) i afdødes skattemæssige stilling. Her er det vigtigt, at man som arving får afklaret konsekvenserne.

Danske Arveretsadvokater har indgående erfaring med at rådgive om de skattemæssige konsekvenser ved alle måder at opdele et bo på. Hvis en ægtefælle ønsker at indtræde i afdødes skattemæssige stilling ved overtagelse af eksempelvis en ejendom, bistår vi i alle faser af processen

Hvis man som arving indtræder i afdødes skattemæssige stilling, kan der evt. beregnes en passivpost, som kan medtages i boet og dermed nedsætte værdien af aktivet.

Hvis et dødsbo er skattepligtig, skal der betales 50% i skat af den beregnede skattepligtige indkomst. Inden skatten betales har man et mellemperiode fradrag, som opgøres med 2000 kr. i 2016 fra 1. januar i dødsåret til dødstidspunktet og i boet kan man der ud over få maksimalt bofradrag i 12 mdr. som er på 5.500 kr. i 2016 pr. mdr.

Sidder man i uskiftet bo – indtræder ægtefællen automatisk i afdødes skattemæssige stilling og i dødsåret kan man udnytte ens  eget personfradrag og afdødes personfradrag, som dog gøres forholdsmæssigt op, således at man får et fradrag, der svarer til den tid afdøde levede i.


Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944