Forenklet privat skifte

Et forenklet privat skifte er et privat skifte, hvor der ikke skal indleveres en egentlig boopgørelse til Skifteretten. Man kan nøjes med en oversigt over aktiver og passiver opgjort pr. dødsdagen. Der skal ikke indleveres en egentlig boopgørelse, fordi der er tale om et bo, hvor der hverken skal betales dødsboskat, boafgift eller tillægsboafgift.

Fordelen ved at vælge forenklet privat skifte frem for almindeligt privat skifte er, at kravene til opgørelserne er lagt mindre end ved et privatskifte og dermed er det en mere simpel måde at skifte på.

Afgiften ved et forenklet privat skifte er 1000,-

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944