Privat skifte

Et privat skifte bruges, når arvingerne er enige om, at dødsboet behandles uden medvirkning af en person udpeget af skifteretten. At boet skiftes privat betyder ikke, at arvingerne skal behandle boet alene. Det sker typisk med hjælp fra en advokat med speciale i dødsboer. For at et bo kan skiftes privat, er der nogle betingelser der skal være opfyldt:

  • Alle arvinger skal være enige om, hvad der skal ske med boet.
  • I forbindelse med udleveringen af boet til privat skifte skal arvingerne angive, at boets aktiver er tilstrækkelige til at dække boets passiver/gældsforpligtelser.
  • Mindst en af boets arvinger skal kunne optræde under skiftet uden at være repræsenteret ved værge/skifteværge samt være solvent.
  • Mindst en arving i boet skal have hjemting her i landet.
  • Det er et krav, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod et privat skifte.

Er arvingerne enige om, at boet kan blive udleveret til privat skifte, skal de senest 6 måneder efter boets udlevering indlevere en åbningsstatus i boet. For at afslutte bobehandlingen, skal arvingerne lave en boopgørelse, som skal indsendes til skifteretten og SKAT. Hvis afdøde har en formue af en vis størrelse, kan dødsboet blive skattepligtigt.

At dele et dødsbo og udfærdige boopgørelse mv. kan være kompliceret. Det kan eksempelvis indebære opgørelse og frasalg af vanskelige aktiver, såsom virksomhed, udlejningsejendomme, sommerhuse med skattepligt, aktiver i udlandet, aktiver man ejer sammen med andre mm. Det kan derfor være en god idé at lade en advokat med stor viden om arveloven sørge for afviklingen. Find en arveretsadvokat tæt på dig.

Ved et privat skifte er afgiften 2500,- samt 6500,- i afgift for bobestyrerhandling

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs om Danske Arveretsadvokaters cookiepolitik her

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies