Bobestyrerbehandling

Der er syv situationer, hvor et solvent dødsbo skal behandles af en bobestyrer:

  • Hvis afdøde har bestemt det i et testamente.
  • Hvis arvingerne ikke kan nå til enighed om fordelingen af boets forhold.
  • Hvis blot én af arvingerne selv foretrækker at lade en bobestyrer stå for processen.
  • Hvis alle arvinger er umyndige eller skal repræsenteres ved skifteværge
  • Hvis der ikke er nogen solvente arvinger
  • Hvis alle arvingerne bor i udlandet og ikke ønsker at stille sikkerhed for boets udlevering.
  • Hvis det ikke inden rimelig tid er lykkedes at beslutte at boet skal behandles på en anden måde.


I behandlingen af et solvent bo er det bobestyrerens opgave at informere arvingerne om alle væsentlige beslutninger igennem behandlingen af boet. Bobestyreren skal også udarbejde en boopgørelse, som beskriver forløbet fra dødsfald til boets afslutning. Arvingerne er stadig med til at bestemme de væsentlige ting i boet, eksempelvis om et hus skal sælges og til hvilken værdi. Skifteretten udpeger som udgangspunkt en autoriseret bobestyrer, der altid er en erfaren dødsboadvokat.


Danske Arveretsadvokater er specialiserede i at sikre en hensigtsmæssig fordeling af arven. Vi tilbyder vejledning og bistand, når arvinger skal nå til enighed om opdelingen af boet, og vi sikrer, at alle de involverede parter bliver hørt. Arveretsadvokaterne er vant til at navigere i spændingsfeltet mellem følelser og konflikter i familien.

Hvis et bo er insolvent skal det også behandles ved en bobestyrer. Læs mere.

Ved en bobestyrerbehandling er der som i private skifter en retsafgift på 2.500 kr. Overstiger boets nettoformue 1 mio. kr., opkræves ved boets afslutning yderligere en afgift på 6.500 kr.

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs om Danske Arveretsadvokaters cookiepolitik her

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies