Boafgifter og gaveafgifter

Afgifterne for boskifter varierer. 
 

 • Boudlæg 500,-
 • Ægtefælleudlæg 500,-
 • Uskiftet bo 500,-
 • I private skifter er afgiften 2500,- med tillæg på 6.500, hvis boets bobeholdning overstiger 1 mio kr.
 • Afgiften ved et forenklet privat skifte er 1000,-
 • I bobestyrerboer er afgiften 2500 med tillæg på 6.500, hvis boets bobeholdning overstiger 1 mio kr.


Boafgifter
Når et bo skiftes, skal der som udgangspunkt betales afgift til statskassen. 


Alle arvinger betaler ikke den samme afgift – der skelnes mellem boafgift, som er på 15% og tillægsboafgift, som er på 25%.
 

 • Ingen afgift
  Ægtefæller og almenvelgørende foreninger/organisationer.
 • 15% afgift
  Her ud over betaler alle andre 15%
 • 25% afgift
  Nogen arvinger skal der ud over også betale et tillæg – tillægsboafgift:
  Samlevende, hvis samlivet har varet i mindre end 2 år og der ikke er børn
  alle i arveklasse 2 og 3 – altså dem der ikke er børn, børnebørn osv eller forældre.


Bundfradrag
Enhver der dør har et bundfradrag, når boafgifterne skal beregnes. Det betyder, at man inden boafgiften beregnes fratrækker  kr. 282.600 (2017) inden man beregner 15% afgiften. 
 

Se eksempel på beregning af boafgift:


Kilde


Eksempel på beregning af boafgift af værdierne efter en afdød, der ved sin død i 2017 var enlig og efterlod sig i alt 900.000 kr. til sine to børn og til sin bror, der i følge testamente skulle arve 300.000 kr. (før afgift)
 

Beregning af boafgift: Boafgift Beløb til arvinger
  Kr. Kr.
Samlet arvebeholdning i dødsboet 900.000   
Bundfradrag ved beregning af boafgift med 15 pct. ÷ 282.600  
Grundlag for boafgift på 15 pct. 617.400   
15 pct. boafgift 92.610   
Broderens andel af arven: 300.000 300.000
Broderens andel af boafgiften (93.510 x (300.000/900.000)) ÷ 30.870 ÷ 30.870
Grundlag for beregning af tillægsboafgift på 25 pct. 269.130  
25 pct. tillægsboafgift -67.283 ÷ 67.283
Arv til broderen efter boafgift og tillægsboafgift   201.847
Børnenes andel af arven:   600.000
Børnenes andel af boafgiften (92.610 x (600.000/900.000))   ÷ 61.740
Arv til deling mellem to børn efter fradrag af boafgift   538.260
Arv pr. barn    269.130


Hvordan beregnes gaveafgift

Ingen afgift
Gaver på op til 62.900 kr. årligt i 2017 er afgiftsfrie. Det gælder dog kun hvis gaven går til dine børn, forældre, bedsteforældre, børnebørn, oldebørn, stedbørn eller stedforældre. 

Ægtefæller betragtes som to parter. Det betyder at de hver især kan give en modtager 62.900 kr. årligt i 2017. Et barns eller stedbarns ægtefælle kan modtage op til 22.000 kr. i 2017 uden at betale afgift.

Gaver til ægtefæller er afgiftsfrie. En gave mellem ægtefæller forudsætter for at være gyldig, at der oprettes en ægtepagt og at den tinglyses.

Gaveafgift på 15 procent
Gaveafgiften er på 15 procent af beløb udover grænsen på kr. 62.900 kr. (2017). Hvis gaven er til børns og stedbørns ægtefæller, skal afgiften betales, hvis gavebeløbet er større end 22.000 kr. (2017). 

For papirløst samlevende (der har boet sammen i mere end to år) er der en afgift på 15 pct. af den del af gaven, der ligger ud over 62.900 kr. årligt i 2017.


Indkomstskat
Gaver til søskende og fraskilt/frasepareret ægtefælle m.fl. er ikke er omfattet af reglerne om 15% afgift og dermed ikke omfattet af reglerne om gaveafgift. Her skal gavemodtageren betale almindelig indkomstskat, med mindre modtager og giver har haft fælles bopæl de sidste to år, før gaven blev givet. Dette gælder således også for samlevende, hvor samlivet har varet mindre end 2 år.


Gaver med fradrag
Man kan give gaver til velgørende foreninger og organisationer for et beløb op til kr. 15.600 (2017) og få skattefradrag for beløbet. 


Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs om Danske Arveretsadvokaters cookiepolitik her

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies