Ægtefælleudlæg

Ægtefælleudlæg er relevant i de tilfælde, hvor afdøde efterlader sig en ægtefælle, og den samlede formue er under 730.000 kr. i 2016 og 740.000 kr. i 2017. Ved ægtefælleudlæg beholder ægtefællen hele den samlede formue, uden at afdødes børn, både fællesbørn og særbørn, er berettiget til at modtage nogen form for arv.

De livsforsikringer og pensioner, man som længstlevende får udbetalt i forbindelse med sin ægtefælles død, skal medregnes i den samlede formue.

I tilfælde af ægtefælleudlæg, er det vigtigt, at være opmærksom på, at ægtefællen overtager afdødes gæld. Det er derfor en god idé, at undersøge gældens omfang, så man ikke havner i en gældsfælde.

Arveretsadvokaterne er specialiseret i at rådgive om opdeling af arv og eventuel gæld.
 

Kontakt Danske Arveretsadvokater for at få et overblik over i hvilke situationer man hæfter for ægtefællens gæld.

Ved et ægtefælleudlæg er retsafgiften 500,-

 


Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944