Ukendte børn eller børn du ikke ser

Hvis man har børn, som man ikke har kontakt til, kan man begrænse deres arv via et testamente. Hvis man ikke har taget stilling til arvefordelingen i et testamente, arver et barn, man ikke har kontakt til, på lige fod med øvrige børn og arver derved automatisk en del af formuen.

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944