Tvangsarv

Tvangsarv er den arv, som tildeles den afdødes ægtefælle og livsarvinger, som er børn, børnebørn eller oldebørn. Man kan altså ikke ved et testamente bestemme over tvangsarven. Tvangsarven er 25% af den arv, som ægtefællen eller livsarvingerne ville have fået efter reglerne i arveloven.

Hvis man hverken efterlader sig livsarvinger eller en ægtefælle, er der ingen tvangsarv, og 100% kan testamenteres til andre. Hvis situationen er, at vedkommende ikke efterlader sig arvinger eller har skrevet testamente, tilfalder formuen staten.

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944