Du er gift, og I har sammenbragte børn

Hvis man er gift og har sammenbragte børn, deles formuen som ved familier med fællesbørn. Ægtefællen vil få rådigheden over 75% af formuen ved først at udtage sin egen halvdel af fællesejet og bagefter arve 50% af boet i henhold til arveloven.

Førstafdødes særbørn arver de resterende 50% af boet eller 25% af den samlede formue.

Ved længstlevendes død arver længstlevendes børn de 75% som længstlevende har udtaget.

Det betyder, at der sker en væsentlig skævdeling mellem førstafdødes børn og længstlevendes børn og hvis børn, der arver mest beror på en tilfældighed af, hvem der dør først.

Hvis man lever i en sammenbragt familie med mine, dine og vores børn, kan man vælge at ligestille børnene ved at oprette et testamente. Man kan også vælge at tilgodese sine egne børn frem for ens ægtefælles børn via et testamente som eventuelt kombineres med en ægtepagt.


Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944