Gaver og arveforskud

Du har mulighed for at forære dine livsarvinger en kontant, afgiftsfri gave mens du stadig lever. Man kan give en gave på op til 61.500 kr. i 2016 og 62.900 kr. i 2017.

Du kan bestemme, at en gave - fx i form af penge, værdipapirer, eftergivelse af gæld eller løsøregenstande - skal være modtagerens fælleseje, skilsmissesæreje, kombinationssæreje eller fuldstændige særeje.

Der er i dag ikke nogen forskel på betaling af afgifter vedrørende arveforskud og gaver. Derfor oprettes der stort set ikke arveforskud længere, men gives alene gaver, som man så tager højde for i et testamente.

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944