Du efterlader dig ingen arvinger

Hvis man ikke har nogen arvinger, og ikke har oprettet et testamente, tilfalder ens formue staten.

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944