Hvis du ikke har oprettet testamente

Hvis man ikke har oprettet et testamente, fordeles arven efter arveloven. Det er altså ikke en selv men loven som fastlægger, hvordan arven fordeles.

Med ændringen af arveloven i 2008 har man langt større frihed til at bestemme over, hvem der skal arve. Den moderne familie er ofte sammensat af dine, mine og vores børn - og i mange tilfælde lever man sammen uden at være gift. Arveloven giver ikke mulighed for at gøre børn eller ægtefæller helt arveløse, men giver mulighed for at bestemme over 75% af formuen ved testamente, for eksempel således at ægtefællens arveandel kan forøges betydeligt.  Læs mere om fordelingen af et dødsbo.

Hvis man som forældre har betydelig formue, kan børnenes tvangsarv begrænses til kr. 1.210.000 i 2016 og 1.240.000 kr. i 2017.

Som advokater oplever vi, at muligheden for i højere grad at kunne bestemme over hvem, der skal arve, har medført et øget behov for testamenter . Vi anbefaler derfor altid, at et testamente udarbejdes af en specialiseret arveretsadvokat for at sikre dig og dine arvinger bedst muligt.

Tip

Find mere uddybende information ved at trykke på menuen i øvre venstre hjørne

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944