Kombinationssæreje

Et kombinationssæreje er en aftale om særeje, hvor man kombinerer flere særejeformer. Den mest brugte kombination er skilsmissesæreje kombineret med fuldstændigt særeje for længstlevende. Det kaldes ægtefællebegunstigende kombinationssæreje, og det betyder, at kun den længstlevendes særeje forbliver særeje.
I kan også aftale det modsatte, så den længstlevendes formue er fælleseje og førstafdødes formue er særeje - det kaldes arvingsbegunstigende kombinationssæreje.

Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944