Fuldstændigt særeje

Et fuldstændigt særeje gælder både ved separation, skilsmisse og død, og medfører at ægtefællerne ikke skal dele de aktiver som det fuldstændige særeje vedrører.

Et fuldstændigt særeje betyder desuden at længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo. Heller ikke med afdødes livsarvingers samtykke. Fuldstændigt særeje kan oprettes for hele formuen, en del af denne eller for specifikke genstande.


Danske Arveretsadvokater | c/o Danske Advokater  Vesterbrogade 32  1620 København V
Telefon: 33 43 70 00 | info@danskearveretsadvokater.dk | CVR NR. 3457 4944